Byggestrøm og belysning

Provstrømanlegg komplett

Vi planlegger og dimensjonerer ditt byggestrøm-anlegg ut fra de behov du har i prosjektet, og gjerne i samråd med deg som entreprenør, utbygger eller arrangements-ansvarlig.

Vi har det meste av utstyr innenfor provisorisk strømforsyning, oppvarming og anleggsbelysning. Gjennom vårt søster-selskap Elpros AS ivaretar vi også drift og vedlikehold av byggestrøms-anlegg.

Underkategorier


Byggestrøm og belysning

Pris:
-