Provisorisk strøm og byggestrømskap

Vi har mange års erfaring fra planlegging og bygging av provisoriske byggestrøm-anlegg. I tillegg til en del mindre målerskap og underfordelinger benytter vi Satema`s byggestrømsentraler «Modulex«.

Byggestrømsentral er konstruert slik at det er mulig å benytte moduler til både 230V og 400V i samme type sentral. Sentralen kan benyttes både som hovedsentral, fordelingssentral og undersentral. Via få modultyper vil man dermed kunne dekke alle byggestrøm-/provstrøm-relaterte oppdrag i begge spenningssystem (IT/TN). Våre byggesentraler finnes i flere størrelser, og kan leveres som hovedsentraler opp til 1250A.