Dimensjonering, montering og drift

Gjennom vårt søsterselskap Elpros AS kan vi ivaretar både prosjektering, dimensjonering, montering og drift av provisoriske byggestrøm-anlegg. Dette innebærer at vi kan levere komplette tjenester innenfor provisorisk strøm, belysning og IKT gjennom hele anleggsperioden.

Å sikre en trygg og stabil strømleveranse er viktig både for HMS og produksjonen på byggeplassen. Elpros har fokus på for god HMS i sine leveranser, og selskapet er en trygg partner å ha på lag igjennom hele eller deler av byggeprosjektet. Ved spesielle behov har vi mulighet for å etablere både utrykningsavtale og vaktordning. Vi jobber tett opp mot nettselskapet (Tensio) og kan sikre at prosjekt-oppstart ditt går så smidig som mulig.